<vissza a főoldalra

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Az ADDETUR Alapítvány közhasznúsági
Beszámolója a 2007-es évről
A kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezetek részére kötelezően előírt beszámoló legfontosabb adatai:

 

1. Az eredménykimutatás

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

Előző év (eFt) 78.885

Tárgyév (eFt) 32.368

1. Közhasznú célra kapott támogatás

Előző év (eFt) 9.062

Tárgyév (eFt) 8.772

b) Központi költségvetésből kapott támogatás

Előző év (eFt) 7.346

Tárgyév (eFt) 7.365

c) Önkormányzattól kapott támogatás

Előző év (eFt) -

Tárgyév (eFt) -

e) Egyéb támogatás (Ebből SZJA 1 %)

Előző év (eFt) 1.716 (720)

Tárgyév (eFt) 1.407 (936)

2. Pályázati úton nyert támogatás

Előző év (eFt) 59.748

Tárgyév (eFt) 20.090

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

Előző év (eFt) 4.073

Tárgyév (eFt) 979

5. Egyéb bevétel

Előző év (eFt) 6.002

Tárgyév (eFt) 2.527

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

Előző év (eFt) 386

Tárgyév (eFt) 437

C. Összes bevétel

Előző év (eFt) 79.271

Tárgyév (eFt) 32.805

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

Előző év (eFt) 85.085

Tárgyév (eFt) 37.915

 

2. Anyagjellegű ráfordítások

1. Anyagköltség

Előző év (eFt) 1.474

Tárgy év (eFt) 832

2. Posta költség

Előző év (eFt) 100

Tárgy év (eFt) 151

3. Telefon, fax, internet

Előző év (eFt) 138

Tárgy év (eFt) 121

4. Szemétszállítás

Előző év (eFt) 64

Tárgy év (eFt) 62

5. Oktatás, továbbképzés

Előző év (eFt) 17

Tárgy év (eFt) 18

6. Belföldi utazási költség

Előző év (eFt) 67

Tárgy év (eFt) 4

7. Szállítás

Előző év (eFt) 17

Tárgy év (eFt) -

8. Karbantartás

Előző év (eFt) 884

Tárgy év (eFt) 313

9. Szőnyegszövő vizsgáztatás

Előző év (eFt) 81

Tárgy év (eFt) -

10. Hirdetés, reklám

Előző év (eFt) 214

Tárgy év (eFt) 62

11. Ügyvitel, könyvelés, könyvvizsgálat

Előző év (eFt) 1.908

Tárgy év (eFt) 624

12. Ügyvédi díj

Előző év (eFt) 444

Tárgy év (eFt) -

13. Szakértői díjak

Előző év (eFt) -

Tárgy év (eFt) 360

14. Egyéb szolgáltatás

Előző év (eFt) 679

Tárgy év (eFt) 114

15. Pályázati díj, nevezési díj

Előző év (eFt) 10

Tárgy év (eFt) 13

16. Pályázathoz kapcs. szolg.

Előző év (eFt) 35.285

Tárgy év (eFt) 12.751

17. Bank költség, illeték, biztosítás

Előző év (eFt) 715

Tárgy év (eFt) 807


Összesen:

Előző év (eFt) 42.097

Tárgy év (eFt) 16.232

 

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

1. Saját tőke

Előző év (eFt) 86.984

81.874

2. Induló tőke,

Előző év (eFt) 100

Tárgyév (eFt) 100

3. Tőkeváltozás (előző évek eredménye)

Előző év (eFt) 92.698

Tárgyév (eFt) 86.884

4. Tárgyévi eredmény

Előző év (eFt) - 5.814

Tárgyév (eFt) - 5.110

5. Ebből - alaptevékenység eredménye

Előző év (eFt) - 6.200

Tárgyév (eFt) - 5.547

6. - vállalkozási tevékenység eredménye

Előző év (eFt) 386

Tárgyév (eFt) 437

 

4. A tárgyévi eredmény változásának részletezése (-5.110- (-5.814) = + 704 eFt. növekedés.

1. Támogatások csökkenése

Érték (eFt) - 290

2. Elnyert pályázatok csökkenése

Érték (eFt) - 39.658

3. Közhasznú tevékenység bevétel csökkenése

Érték (eFt) - 3.094

4. Egyéb bevételek csökkenése

Érték (eFt) - 3.475

5. Vállalkozási bevételek növekedése

Érték (eFt) + 51

6. Költségek és ráfordítások csökkenése

Érték (eFt) + 47.170

7. Tárgyévi eredményváltozás összesen

Érték (eFt) + 704

 

5. A 2007.évi mérleg

1. Befektetett eszközök

Előző év (eFt) 76.959

Tárgyév (eFt) 90.703

2. Forgóeszközök

Előző év (eFt) 23.953

Tárgyév (eFt) 27.561

3. Aktív időbeli elhatárolás

Előző év (eFt) 10.833

Tárgyév (eFt) 8.823

4. Eszközök összesen:

Előző év (eFt) 111.745

Tárgyév (eFt) 127.087

5. Saját tőke

Előző év (eFt) 86.984

Tárgyév (eFt) 81.874

6. Kötelezettségek

Előző év (eFt) 12.156

Tárgyév (eFt) 19.161

7. Passzív időbeli elhatárolás

Előző év (eFt) 12.605

Tárgyév (eFt) 26.052

8. Források összesen:

Előző év (eFt) 111.745

Tárgyév (eFt) 127.087

 

6. Az ADDETUR Alapítvány a Magyarország területén élő, a Mozgássérültek Állami Intézetéből kikerülő mozgássérült fiatalok önálló munkakezdését, életkezdését támogatja. Segítséget nyújt ezeknek a fiataloknak egzisztenciájuk megteremtéséhez. A mozgássérült fiatalok részére szakképzési, oktatási programokat, kulturális, művészeti alkotótáborokat, rehabilitációs programokat szervez. Európai Uniós valamint költségvetési és önkormányzati pályázatokon vesz részt, és az így elnyert támogatásokkal egészíti ki saját forrásait a fenti - alapító okiratában megfogalmazott - céljai eléréséhez. Ecseren integrált társas lakóotthont működtet, valamint ellátja az alapítványi szak- és középiskola fenntartói feladatait.

Budapest, 2008. május 31.

Gyug Ferenc
kuratórium elnöke