<vissza a főoldalra

 

HOLNAP HÁZA

Nappali Rehabilitációs Intézmény

Bemutatkozik a Holnap Háza

A Holnap Háza egy nappali rehabilitációs intézmény, mely a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjában (MEREK) működik. Az intézmény létrehozását az Európai Unió támogatta. Célunk a mozgásfogyatékos emberek részére komplex rehabilitációs szolgáltatások nyújtása.

A komplex rehabilitáció egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, képzési, foglalkoztatási és szociális tevékenységekben a különböző szakterületek együttműködésével megvalósuló folyamat, melynek célja a fogyatékos személy képességeinek fejlesztése, a társadalmi életben való részvételének szinten tartása, valamint önálló életvitelének elősegítése.

A Holnap Háza egy új szociális szolgáltatás megszületését jelenti az országban, mely a felnőtt fogyatékos emberek munkaerőpiacra történő (vissza)térését rendszerszerűen, az egyén képességeinek és igényeinek megfelelően végzi. A nappali ellátás kiküszöböli a tartós intézményi ellátás okozta alkalmazkodási-önellátási készségek visszafejlődését, azaz a hospitalizációt, s lehetővé teszi a fogyatékos emberek számára a megszokott környezetben való életet.

A Holnap Háza szolgáltatásaival szervesen kapcsolódik a MEREK szakmai koncepciójához. A modern eszközökkel és a rehabilitációs szemléletnek megfelelően igényesen kialakított, akadálymentes környezetben a komplex rehabilitáció minden eleme megvalósul. Az egyén rehabilitációs igényei alapján kialakított fejlesztési terv értelmében komplex

-egészségügyi (mozgásterápia és személyi segítségnyújtás)

-mentálhigiénés (egyéni és csoportos esetkezelés),

-képzési-oktatási (akkreditált felnőttképzési programok),

-szociális (egyéni és csoportos esetkezelés) és

-munkavállalási (munkavállalási tanácsadás, többféle próbamunkahely),

szolgáltatásokat nyújtunk. Természetesen lehetőség van egy-egy szolgáltatás külön-külön történő igénybevételére is. Kiegészítő szolgáltatásként életvitelt segítő eszközök műhelye (www.gurulo.hu), meleg étkeztetés, közösségi szabadidős tevékenységek, támogató szolgálat és szállítószolgálat áll rendelkezésre. Az egyes szolgáltatásokért különböző mértékű szolgáltatási díjat kell fizetni.

További információ Oroszi Andrea koordinátornál kapható a 20/344-8835-ös, vagy az 1/315-3264-es számokon. Jelentkezését a kitöltött igényfelmérő lappal várjuk a holnaphaza@merek.hu címen, vagy levélben:

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja - Holnap Háza

1022 Budapest, Marczibányi tér 3.

Telefon: 06 - 1 - 315 - 3264
Fax.: 06 - 1 - 212 - 4595 / 214

http://www.holnaphaza.hu

 

SZERETETTEL VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÉT!
Igényfelmérő lap letölthető: Innen